Team van professor Cédric Blanpain (2020)

Team van professor Cédric Blanpain (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Defining the mechanisms of clonal competition upon oncogenic transformation
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: Université Libre de Bruxelles
  • Toegekend bedrag: 720 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

In ons lichaam moet het verlies van cellen door differentiatie en spontane celdood worden gecompenseerd door het genereren van nieuwe cellen door deling. Verstoring van dit evenwicht door het optreden van mutaties in bepaalde genen in de cellen kan leiden tot het ontstaan van kanker. Hoe deze kankerverwekkende mutaties het evenwicht tussen vernieuwing en differentiatie beïnvloeden en leiden tot de grote vermeerdering in aantal van cellen met deze mutaties en de kolonisatie van weefsels is op dit moment echter onbekend. In dit project zullen we door middel van een multidisciplinaire aanpak, waarbij klonale analyse, mathematische modellering, levende celmicroscopie en single cell sequencing worden gecombineerd, de cellulaire en moleculaire mechanismen definiëren die leiden tot de concurrentie tussen gezonde en gemuteerde cellen die leiden tot kanker. Antwoorden op deze vragen zijn belangrijk om een beter inzicht te krijgen in de mechanismen die leiden tot kanker en om de vorming ervan te voorkomen.