Team van Professor Brecht Devleesschauwer (2023)

Team van Professor Brecht Devleesschauwer (2023)

Beschrijving van het project

    • Titel van het project: Health Inequality Impact Assessment for Tobacco Control in Belgium : Participatory modeling of policies to reduce the impacts of tobacco use on burden and inequalities
    • Selectiejaar van het project: 2023
    • Organisatie: Sciensano
    • Toegekend bedrag: 391 500 €
    • Duurtijd financiering: 4 jaar

Tabaksgebruik blijft een belangrijke uitdaging voor de volksgezondheid in België en draagt bij tot vermijdbare sterfgevallen en invaliditeit. Bovendien is de last van tabaksgerelateerde ziekten niet gelijk verdeeld, waarbij de sociaal zwakkere bevolkingsgroepen meer blootgesteld worden aan tabaksgebruik en meer negatieve gevolgen ondervinden. Het aanpakken van deze ongelijkheden en het begrijpen van de complexe dynamiek van tabaksgebruik in sociale gezondheidsdeterminanten (SDoH) zijn cruciaal voor het ontwikkelen van effectief beleid.

Dit project wil de ongelijkheden in tabaksgebruik en de kankerlast in België kwantificeren en de impact van tabaksontmoedigingsbeleid op gezondheidsverschillen beoordelen. Het project zal een Health Inequality Impact Assessment (HIIA) kader ontwikkelen, waarin nationaal representatieve gegevens en perspectieven van belanghebbenden worden opgenomen. Door de verschillende effecten van verschillende tabaksontmoedigingsmaatregelen op verschillende sociale groepen te identificeren, wil deze studie onderbouwde besluitvorming mogelijk maken voor de Interfederale Strategie voor een Tabaksvrije Generatie.

De doelstellingen van het project omvatten het in kaart brengen van gegevens, beleidsbeoordelingen en het testen van scenario’s, met als hoogtepunt de ontwikkeling van een HIIA-model. Door betrokkenheid van belanghebbenden, waaronder groepssessies en diepte-interviews, zal een uitgebreid begrip ontstaan van het systeem dat tabaksgebruik en gerelateerd policies beïnvloedt. Uiteindelijk probeert dit project de beleidsontwikkeling te verbeteren, tabaksgebruik te verminderen en gezondheidsgelijkheid in België te bevorderen.