Team van professor Bernard Thienpont (2020)

Team van professor Bernard Thienpont (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Inhibiting resistance acquisition by epigenetically altering tumour heterogeneity
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 506 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Longkanker is een veelvoorkomende, ernstige en levensbedreigende vorm van kanker met weinig overlevingskansen. Hoewel chemotherapie toegepast op longtumoren initieel vaak aanslaan, komt een longtumor meestal terug. Spijtig genoeg is hij dan vaak ongevoelig geworden aan de chemotherapie, en overlijdt de patiënt. Met dit project trachten we te begrijpen hoe het kan dat kankercellen resistentie ontwikkelen. We vermoeden dat dit komt omdat kankercellen onderling vaak grote variaties vertonen, waardoor er altijd wel een paar cellen zullen zijn die ongevoelig zijn voor de chemotherapie, overleven en opnieuw uitgroeien. We moeten dan ook de motor die aan de basis ligt van die variaties beter begrijpen. De stabiliteit van de cel-eigenschappen wordt gecontroleerd door zogenaamde epigenetische factoren (markeringen op het DNA), die bepalen óf en hoe vaak genen aangeschakeld worden. Dit epigenetisch controlesysteem werkt vaak slecht in tumoren. We denken dan ook dat, door hierin in te grijpen, we tumoren méér homogeen kunnen maken, zodat ze geen resistentie tegen chemotherapie kunnen ontwikkelen.