Team van Professor Bernard Gallez (2020)

Team van Professor Bernard Gallez (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Characterization of skin melanomas by Electron Paramagnetic Resonance
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: Université catholique de Louvain
  • Toegekend bedrag: 250 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Vroegtijdige diagnose van huidmelanoom is de beste manier om de sterfte aan deze kanker te bestrijden Het is gekend dat bij de melanomen die lokaal andere weefsels hebben ingenomen, ook vaker metastases op afstand voorkomen. De diagnose van een melanoom, en de mate waarin het invasief is, worden momenteel vooral vastgesteld door middel van excisie en histologisch onderzoek van een verdacht letsel. Dit project heeft tot doel een innovatief instrument voor magnetische resonantie te ontwikkelen en te valideren om de invasie van huidweefsel door melanoom snel en nog voor de operatie te evalueren. Dit instrument zou de therapeutische behandeling van cutane melanoom kunnen verbeteren en versnellen. Deze nieuwe techniek zal worden vergeleken met geavanceerde methoden die momenteel in de klinische praktijk worden gebruikt.