Team van Professor Benoît Van den Eynde (2018)

Team van Professor Benoît Van den Eynde (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Discovery of New Onco-Immunology Targets
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: de Duve Institute ​
  • Toegekend bedrag: 600 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van Professor Benoît Van den Eynde

Immuuntherapie is een nieuwe aanpak binnen de kankerbehandelingen. Het is gebaseerd op de stimulering van de immuunverdediging van het organisme, om het te helpen de kankertumoren beter af te stoten. Immuuntherapie verbetert de overlevingskansen van de patiënten met bepaalde types van gevorderde huidkanker (melanoom), longkanker, nierkanker en keelkanker.

Sommige van die patiënten zijn genezen, ongetwijfeld dankzij het immunitaire geheugen, die eventuele hervallen voorkomt. Maar in heel wat gevallen weerstaan de tumoren door factoren aan te maken die de immuunverdediging verlammen. Dit project beoogt inzicht te krijgen in die weerstandsmechanismes, door middel van een genetische screeningmethode, waarbij we genen in kankercellen of immunitaire cellen desactiveren, om te bepalen welke genen betrokken zijn bij de weerstand. Dit project zou moeten resulteren in de identificatie van doelen voor nieuwe geneesmiddelen die in staat zijn om immuuntherapie doeltreffender te maken.