Team van professor Benjamin Beck (2018)

Team van professor Benjamin Beck (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Characterisation of the metaplasia-to-adenocarcinoma transition in the esophagus
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Université Libre de Bruxelles
  • Toegekend bedrag: 540 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van professor Benjamin Beck

Het aantal gevallen van slokdarmkanker (adenocarcinoom van de slokdarm) is de laatste decennia zeer sterk gestegen. Deze kankers worden voorafgegaan door een voorstadium waarin het slokdarmweefsel veranderd is. Dit noemt men metaplasie. We proberen de mechanismes te begrijpen die leiden tot het ontstaan van deze metaplasieën en de evolutie ervan tot kanker.

Daarvoor combineren we verschillende technieken op verschillende modellen (in vivo, laboratoriummuizen en in vitro, celculturen). We gebruiken ook bio-informatica-analyses (bio-informatica is een nieuwe discipline waarbij we informatica inzetten om grote hoeveelheden complexe biologische data te verwerken en te analyseren).

Dankzij deze strategie hebben we reeds een aantal sleutelelementen voor het ontstaan van metaplasieën kunnen identificeren. Het doel van dit project is de impact te identificeren van de risicofactoren die gelinkt zijn aan het evolueren van metaplasieën tot adenocarcinoom, bijvoorbeeld obesitas, chronische ontsteking of bepaalde mutaties in het DNA. Het beschrijven van de mechanismes die zorgen voor tumorprogressie bij adenocarcinoom van de slokdarm zal een sleutelrol spelen in het identificeren van nieuwe behandelopties.