Team van professor Ben Sprangers (2020)

Team van professor Ben Sprangers (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Developing approaches to allow the safe and effective use of checkpoint inhibitors in solid organ transplant patients
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 345 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Immuun checkpoint inhibitoren (ICI) zijn een nieuwe klasse van anti-kanker geneesmiddelen die werken via activatie van het immuunsysteem. Deze immuunactivatie kan resulteren in anti-kanker effecten, maar ook in transplantorgaan afstoting. Daarom is er dringend nood aan behandelingsprotocollen die toelaten om ICI veilig te gebruiken in transplantpatiënten. In dit project zullen we gebruik maken van een diermodel van orgaantransplantatie waarin verschillende combinaties van ICI en immuunsuppressiva zullen evalueren. Verdere zullen we een gedetailleerde beschrijving maken van de veranderingen in het immuunsysteem van transplantpatiënten die ICI krijgen gebruik makend van de nieuwste technieken. We zullen ook deelnemen aan een internationale studie die data verzamelt omtrent transplantpatiënten die behandeld zijn met ICI. Door combinatie van deze verschillende data zullen we een protocol ontwikkelen dat de veilige toediening van ICI toelaat in transplantpatiënten en op deze manier ook aan deze patiënten de kans biedt op betere overleving door het gebruik van deze krachtige anti-kanker middelen.