Team van professor Barbara De Moerloose (2022)

Team van professor Barbara De Moerloose (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Integration of genome, epigenome, and transcriptome in juvenile myelomonocytic leukemia and functional analysis of circular RNAs as novel biomarker and/or therapeutic targets
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 300 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Juveniele myelomonocytaire leukemie (JMML) is een zeldzame, agressieve soort leukemie die optreedt op kinderleeftijd. Ondanks baanbrekend onderzoek naar het ontstaan, is het ziektemechanisme van JMML nog niet volledig ontrafeld. In dit projectvoorstel willen we het samenspel van genomische (DNA), transcriptomische (RNA) en epigenetische (omkeerbare wijziging van genactiviteit zonder de DNA-sequentie te veranderen) factoren onderzoeken in cellen van 30 JMML patiënten. Deze geïntegreerde aanpak zal nieuwe inzichten geven in het ontstaansmechanisme en het ziekteverloop waardoor nieuwe therapeutische aangrijpingspunten geïdentificeerd zullen worden. Deze zijn dringend nodig aangezien beenmergtransplantatie nog steeds de standaardbehandeling voor JMML is met, o.a. belangrijke bijwerkingen, kans op herval, en slechte overlevingskansen. In het bijzonder willen we een specifiek type RNA, namelijk circulair RNA (circRNA), verder in kaart brengen aangezien onze onderzoeksgroep recent al grote verschillen in het voorkomen van circRNAs tussen JMML-patiënten kon aantonen, en deze door hun fysiologische eigenschappen geschikt zijn als aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingen.