Team van Professor Annemiek Snoeckx (2023)

Team van Professor Annemiek Snoeckx (2023)

Beschrijving van het project

    • Titel van het project: Implementation Study of Lung Cancer Screening in the Flemish Region, the ZORALCS Study
    • Selectiejaar van het project: 2023
    • Organisatie: Universiteit Antwerpen
    • Toegekend bedrag: 400 000 €
    • Duurtijd financiering: 4 jaar

Longkanker (LC) blijft de belangrijkste oorzaak van overlijden door kanker, wereldwijd en in België. Preventie en vroegtijdige opsporing door screening worden beschouwd als de hoekstenen om de kansen op een succesvolle behandeling en betere resultaten te verhogen. Er is sterk wetenschappelijk bewijs dat screening op longkanker door middel van een jaarlijkse low-dose CT-scan (LDCT) in een hoogrisicopopulatie van zware (ex-)rokers de mortaliteit door longkanker aanzienlijk vermindert en kosteneffectief is. Deze implementatiestudie onderzoekt de participatiegraad van in aanmerking komende (ex-)rokers met een hoog risico in de eerstelijnszone van de regio Antwerpen Zuidoost (ZORA) in een LDCT-screeningsprogramma, gecombineerd met stoppen met roken. Daarnaast zullen ook andere indicatoren van therapietrouw, kwaliteit en doorlooptijd geobserveerd worden. Het zal inzicht geven in de haalbaarheid en mogelijke uitdagingen van de implementatie van een LDCT-screeningsprogramma voor longkanker in onze regio. Dit implementatieproject is in lijn met de aanbeveling van de Raad van de Europese Commissie van december 2022 om de haalbaarheid en effectiviteit van LDCT in een hoogrisicopopulatie te onderzoeken. De bevindingen van deze studie zullen waardevol bewijsmateriaal opleveren voor beleidsmakers en belanghebbenden. Bovendien is een implementatiepilot een eerste vereiste voor een toekomstig bevolkingsgericht screeningsprogramma van hoge kwaliteit.