Team van Professor Annemiek Snoeckx (2022)

Team van Professor Annemiek Snoeckx (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Targeting high risk (ex-)smokers in Flanders (BE) for lung cancer screening with low-dose CT-scan
  • Selectiejaar van het project: 2022
  • Organisatie: Universiteit Antwerpen
  • Bedrag: 249 780€
  • Duur: 4 jaar

Longkanker is de belangrijkste doodsoorzaak door kanker, zowel wereldwijd als in België. Longkankerscreening (LCS) met lage-dosis Computed Tomography (LDCT) heeft aangetoond de longkankerspecifieke mortaliteit tot 26% te verminderen in een hoog-risico populatie van huidige en vroegere rokers. In verschillende Europese landen, waaronder België, is de invoering van LDCT LCS dan ook aan de gang. De rekrutering van de doelgroep, die niet gedefinieerd wordt door leeftijd en geslacht maar door het risico op het ontwikkelen van longkanker, verschilt van andere kankerscreeningprogramma’s en wordt geconfronteerd met verschillende uitdagingen en hinderpalen die overwonnen moeten worden. Onze studie zal A/Prospectief de rekrutering van in aanmerking komende hoog-risico deelnemers onderzoeken in 5 verschillende cohorten van risicovolle Vlamingen: 1/benadering door hun huisarts, 2/beroepsarts, 3/tabakoloog, 4/een brief gevoegd bij hun eerstvolgende uitnodiging voor borst- of darmkankerscreening en 5/benadering van moeilijk bereikbare socio-economische minderheden via de Centra voor Ademhalingsgezondheid (Vlaamse Vereniging voor Ademhalingsgezondheid en Tuberculose-VRGT) B/Inzicht verwerven in de opinies van relevante stakeholders betreffende beste praktijken, barrières en opportuniteiten voor een succesvolle implementatie van een toekomstig screeningprogramma voor longkanker in Vlaanderen.