Team van Professor An Hendrix (2018)

Team van Professor An Hendrix (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Evaluation of treatment responsiveness based on extracellular vesicle protein signatures in sarcoma patients and their PDX
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 200 000 €
  • Duurtijd financiering: 2 jaar

Team van Professor An Hendrix

Hooggradige wekedelensarcomen zijn kwaadaardige tumoren waarvan meer dan 50 verschillende subtypes bestaan. Ze vormen metastases in 50-80% van de gevallen, en de 5-jaarsoverleving bedraagt slechts 16%. Slechts een minderheid van de gemetastaseerde sarcoompatiënten reageert goed op de vandaag beschikbare chemotherapeutica. De behandelingen van dit type tumor zijn de afgelopen 20 jaar amper geëvolueerd.

Daarom is het zo belangrijk om experimentele modellen te ontwikkelen die nieuwe behandelingen kunnen testen. Door een tumorstukje te implanteren in proefmuizen, hebben onderzoekers kunnen ontdekken dat de tumorcellen “extracellulaire blaasjes” (of exosomen) produceren. Deze bevatten belangrijke informatie over de tumor. Met ons project willen we deze blaasjes onderzoeken in het bloed van sarcoompatiënten, en in hun overeenkomstige proefmuizen, welke verschillende behandelingen ondergaan.

Op deze manier kan worden nagegaan of die blaasjes een goed antwoord op chemotherapie kunnen voorspellen. Dit zal ons in de toekomst helpen een geschiktere therapie te selecteren voor onze patiënten.