Team van professor Alexandra Van Keymeulen (2022)

Team van professor Alexandra Van Keymeulen (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Deciphering the cell plasticity preceding tumor appearance in the mammary gland
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: ULB
  • Toegekend bedrag: 369 600 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Wij bestuderen de zeer vroege stadia van tumorigenese in muismodellen van borstkanker. Meer bepaald bestuderen wij in welke cellen oncogene mutaties moeten optreden om tot kanker te leiden en wat de impact is van het celtype aan het begin van de tumorontwikkeling, alsook de veranderingen die worden waargenomen tussen de introductie van de mutatie en het verschijnen van een voelbare tumor. Wij hebben aangetoond dat de invoering van de oncogene mutatie in het Pik3ca-gen leidt tot een herprogrammering van de verschillende celtypes in de borstklier, die multipotent worden (d.w.z. dat zij zich vervolgens kunnen differentiëren in verschillende celtypes in het lichaam). Deze waarneming is de eerste verandering die wordt waargenomen na de introductie van het oncogen en gaat enkele maanden vooraf aan het ontstaan van de tumor. In dit project zullen wij bestuderen welke mechanismen belangrijk zijn bij deze herprogrammering en of hun remming deze herprogrammering en tumorigenese voorkomt, teneinde potentiële nieuwe therapeutische doelwitten te identificeren. Dit project zou ook kunnen leiden tot de identificatie van nieuwe prognostische merkers.