Team van professor Alain Chariot (2020)

Team van professor Alain Chariot (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Oncogenic tRNA modifications and their targets
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: ULiège
  • Toegekend bedrag: 578 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Om de behandeling van darm- en mammatumoren te verbeteren, moeten nieuwe therapeutische doelwitten worden geïdentificeerd die een farmacologische behandeling met langduriger gunstige effecten mogelijk maken. Wij weten dat kankercellen een andere cocktail van eiwitten tot expressie moeten brengen dan gezonde cellen om zich sneller te vermenigvuldigen, langer te overleven en chemotherapie te weerstaan. Deze cocktail van proteïnen omvat meerdere regulerende stappen, met name op het niveau van de “vertaling” (translatie) van boodschapper-RNA’s in proteïnen. Deze translatie wordt nauwkeurig geregeld door chemische modificaties van een type RNA, transfer-RNA’s genaamd. Door deze RNA-aanpassingen kunnen deze kankercellen de cocktail van eiwitten tot expressie brengen die zij nodig hebben om te gedijen, waaronder de cocktail die LEPRE-1 wordt genoemd. Ons project zal de rol van LEPRE-1 in de ontwikkeling van tumoren onderzoeken, zowel in de darm als in de borstklier, van tumorinitiatie tot progressie en metastase.