Team van professor Agnès Noel (2022)

Team van professor Agnès Noel (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Targeting ferroptosis resistance of metastasizing cancer cells in lymph node
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: ULiège
  • Toegekend bedrag: 600 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Metastase blijft de belangrijkste doodsoorzaak bij kankerpatiënten. Tijdens hun verre verspreiding via het bloed of de lymfe moeten tumorcellen zich aanpassen aan de omgeving om te overleven en zich te verspreiden. Hoe metastatische cellen overleven in de lymfeklieren en zich vervolgens verspreiden naar andere organen blijft een raadsel. Het blijkt dat de lipidenrijkdom van het lymfestelsel tumorcellen beschermt tegen verschillende stressfactoren. Ons project wil begrijpen hoe lipidenmetabolisme de kolonisatie van lymfeklieren door metastatische cellen bevordert. In het bijzonder zullen wij de complexe dialoog bestuderen tussen de metastatische cellen en de cellen die de lymfeklier vormen. Ons doel is nieuwe doelwitten of kwetsbaarheden te identificeren die kunnen worden aangepakt om metastase naar lymfeklieren en de verspreiding vanuit klieren naar andere afgelegen organen te blokkeren.