Team van Professor Agnès Noel (2018)

Team van Professor Agnès Noel (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Implication of lymphatic heterogeneity and plasticity in metastatic dissemination
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Université de Liège
  • Toegekend bedrag: 600 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van Professor Agnès Noel

De meeste carcinomen, zoals borstkanker en baarmoederhalskanker, zaaien uit naar de lymfeklieren via de lymfevaten. Die lymfevaten functioneren dan als actieve spelers in de vorming van uitzaaiingen, alsook in de progressie van de primaire tumor. Recente ontdekkingen belichten nieuwe functies en de complexiteit van de lymfatische endotheelcellen (LEC) die de wand van de lymfevaten bekleden.

Om onze kennis te vergroten van de plasticiteit en de heterogeniteit van de LEC, zullen we het moleculaire profiel van de subpopulaties van LEC (binnen de tumor, binnen de klieren) karakteriseren tijdens de verschillende stadia van de uitzaaiing. We zullen grootschalige methodes gebruiken (RNA sequencing) om nieuwe molecules te identificeren en zo nieuwe behandelingen te ontwikkelen.