Team van Pierre Bourdely (2023)

Team van Pierre Bourdely (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Role of SLC1A3 in tumor-associated macrophages during immunotherapy resistance onset in breast cancer
  • Selectiejaar: 2023
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Borstkanker is de op één na meest voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen. In het bijzonder is één subtype, bekend als “tripel negatief”, agressief en grotendeels resistent tegen de huidige immuuntherapieën. De reactie op immuuntherapieën hangt in grote mate af van de immuuncellen die de omgeving van de tumor vormen. Macrofagen, de meerderheid van de cellen in agressieve tumoren, zijn een voorspellende factor voor een slechte reactie op immuuntherapie, maar ze kunnen een anti-tumorgedrag aannemen door in te spelen op de voedingsstoffen die voor hen beschikbaar zijn in de tumor.

We hebben aangetoond dat de expressie van SLC1A3, een transporteur van een voedingsstof genaamd glutamaat, door macrofagen wordt in verband gebracht met remming van de respons op immuuntherapieën. Het doel van dit project is om de rol van SLC1A3, dat tot expressie komt in macrofagen tijdens de behandeling met immunotherapie, te verduidelijken. De verkregen resultaten zouden het mogelijk kunnen maken om nieuwe therapeutische strategieën te ontwikkelen om de respons op immunotherapie bij borstkanker te verhogen.