Team van Philip Roelandt (2023)

Team van Philip Roelandt (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Diagnosis and treatment of HPV-related anal cancer precursor lesions
  • Selectiejaar: 2023
  • Organisatie: UZ Leuven
  • Toegekend bedrag: 300 000 €
  • Duurtijd financiering: 5 jaar

Anale kanker is een zeldzame kanker in de algemene bevolking (slechts 2.5% van alle gastro-intestinale kankers), maar het risico is duidelijk verhoogd in bepaalde risicogroepen zoals personen met HIV en patiënten na orgaantransplantatie. Vroegtijdige screening naar voorloperletsels is momenteel nog geen standaardpraktijk. In dit project trachten we enerzijds de diagnose van voorloperletsels van anale kanker in specifieke risicogroepen te verbeteren. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals uitstrijkje, PCR of een endoscopie van de anus, maar er is nog geen duidelijkheid wat de beste strategie is. Anderzijds willen we nagaan wat de beste behandelingsoptie voor deze voorloperletsels is. Er zijn immers verschillende behandelopties (zalven, lokale electrocoagulatie, heelkunde), maar ook hier is er nog geen consensus wat de beste optie is. Tenslotte zullen er in dit project Belgische epidemiologische gegevens verzameld worden die in de toekomst kunnen aanleiding geven tot specifieke screening- en behandelstrategieën voor Belgische patiënten.