Team van Najla El-Hachem (2021)

Team van Najla El-Hachem (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Defining selective mRNA translation reprogramming in resistant melanoma
  • Selectiejaar: 2021
  • Organisatie: ULiège
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Het gebruik van therapieën voor de behandeling van melanoom (doelgerichte therapieën en immuuntherapie) blijft beperkt door het optreden van resistentie, waardoor de werkzaamheid van de behandeling op de lange termijn in gevaar komt. Er zijn verschillende resistentiemechanismen geïdentificeerd die door melanoomcellen zijn ontwikkeld. Deze ontdekkingen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën die het ontstaan van resistentie beperken en de overleving van patiënten verbeteren. In ons laboratorium hebben we onlangs een fundamenteel mechanisme ontdekt waarmee melanoomcellen zich aanpassen via de synthese van eiwitten die essentieel zijn voor de overleving van resistente melanomen. Als onderdeel van dit project willen we de veranderingen in eiwitsynthese bestuderen die optreden tijdens de ontwikkeling van resistentie in humaan melanoom. We hopen nieuwe therapeutische doelwitten te ontdekken waarvan de remming de ontwikkeling van resistentie in melanoom zou kunnen verstoren en de overleving van patiënten zou kunnen verlengen.