Team van Mariana da Rocha Almeida Brandao (2023)

Team van Mariana da Rocha Almeida Brandao (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Role of neutrophils in primary non-small cell lung cancer and strategies to modulate it
  • Selectiejaar: 2023
  • Organisatie: Jules Bordet Instituut
  • Toegekend bedrag: 240 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

De behandeling van longkanker heeft een revolutie ondergaan door het gebruik van medicijnen die het immuunsysteem stimuleren om kankercellen te bestrijden (“immuuntherapie”). Deze medicijnen richten zich voornamelijk op een type immuuncel dat lymfocyten wordt genoemd. De meest voorkomende immuuncellen in ons lichaam zijn echter neutrofielen, die belangrijk zijn voor het bestrijden van infecties. Toch is er weinig bekend over de rol van neutrofielen bij de ontwikkeling van longkanker. Dit onderzoek heeft daarom als doel om de mechanismen van overleving van neutrofielen in longtumoren te begrijpen. We zullen ook bepaalde geneesmiddelen testen in onze onderzoeksmodellen in een poging om de overleving van deze neutrofielen te moduleren en zo de groei van de kanker te stoppen. Op deze manier zal dit onderzoek nieuwe hypotheses genereren over de rol van neutrofielen in longkanker, die vervolgens getest zullen worden in onze onderzoeksmodellen, in de hoop nieuwe klinische studies te starten. Deze kennis zou kunnen leiden tot een betere behandeling van mensen met longkanker en andere solide tumoren.