Team van Loes Neven (2023)

Team van Loes Neven (2023)

Beschrijving van het project

    • Titel van het project: Motiveren tot een gezonde leefstijl via de implementatie van Brief Motivational Interviewing in zes zorg- en welzijnsorganisaties: een pilootproject
    • Selectiejaar van het project: 2023
    • Organisatie: Vlaams Instituut Gezond Leven
    • Toegekend bedrag: 49 182 €
    • Duurtijd financiering: 2 jaar

Brief Motivational Interviewing (BMI) is een evidence-based methodiek voor het voeren van korte, motiverende gesprekken over gezonde leefstijl.

Dit pilootproject zal BMI implementeren in 6 zorg- en welzijnsorganisaties. Het project voorziet in een aanbod van deskundigheidsbevordering voor zorg- en hulpverleners binnen de organisaties. Daarnaast wordt binnen elke pilootorganisatie een ambassadeur gerekruteerd die extra ondersteuning krijgt in functie van de implementatie van BMI binnen de organisatie, en dit door middel van laagdrempelige tools en intervisies.

Binnen de pilootorganisaties zal BMI worden ingezet in gesprekken met volwassen patiënten, waarbij door de organisaties een meer specifieke risicogroep kan worden afgebakend (vb. diabetespatiënten, rokers, mensen met een body mass index hoger dan 30, mensen met psychische aandoeningen…). BMI zal worden toegepast in gesprekken over één of meerdere leefstijlthema’s die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op kanker: voeding, beweging en sedentair gedrag, alcoholgebruik.

Het doel van het project bestaat er niet enkel in de patiënten van de pilootorganisaties te motiveren naar een gezonde(re) leefstijl, maar eveneens om vanuit de lessons-learned een breed uitrolbare implementatie-aanpak rond BMI voor zorg- en welzijnsorganisaties te ontwikkelen zodat brede doelgroepen gemotiveerd kunnen worden tot een gezonde(re) leefstijl, met als gevolg een verlaagd risico op kanker in de Vlaamse bevolking.