Team van Laurence Buisseret (2020)

Team van Laurence Buisseret (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Targeting immunosuppressive adenosine to prime immunotherapy in breast cancer
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: Jules Bordet Instituut
  • Toegekend bedrag: 300 000 €
  • Duurtijd financiering: 5 jaar

Als klinisch onderzoeker kan ik me wijden aan het ontwikkelen van academische klinische studies gericht op het verbeteren van de werkzaamheid van immunotherapie bij de behandeling van borstkanker. Deze ziekte omvat verschillende subtypes die worden onderscheiden op basis van de expressie van receptoren voor hormonen (oestrogeen en progesteron) en een groeifactor (HER2) die de proliferatie van kankercellen bevorderen. In bepaalde subtypes, met name ’triple-negatief’, waarbij receptoren ontbreken, is met immunotherapie behandeling al veelbelovende resultaten bekomen in een beperkt aantal patiënten. Onze klinische studie SYNERGY heeft als doel de respons therapie efficiëntie te verhogen door een extra immuuntherapeuticum te combineren met chemo-immunotherapie. Sommige patiënten hebben baat gehad bij deze dubbele combinatie en we gaan nu terug naar het laboratoriumonderzoek om de mechanismen van respons en resistentie tegen immunotherapie te bestuderen in bloedmonsters en tumorbiopten. Tegelijkertijd evalueert onze tweede klinische studie, Neo-CheckRay, de mogelijkheid om radiotherapie te gebruiken om de respons op immuuntherapie te versterken bij borstkanker met hormoonreceptor in een vroeg stadium. Deze studie rekruteert momenteel patiënten in België en Frankrijk.