Team van Julie Morscio (2023)

Team van Julie Morscio (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Harnessing the proliferative regulation of the cancer cell of origin to halt pancreatic cancer
  • Selectiejaar: 2023
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Hersentumoren vertegenwoordigen het frequentste kankertype bij kinderen, na leukemie. Dankzij leukemieonderzoek (ook in België) bedraagt de gemiddelde 5-jaar overleving 90%. Agressieve hersentumoren bij kinderen staan hiermee in schril contrast: ondanks talrijke studies bestaat er geen effectieve behandeling. De gemiddelde overleving bedraagt slechts 14-20 maanden waarbij de standaardbehandeling (radiotherapie) het leven met slechts enkele maanden verlengt. In België wordt momenteel geen onderzoek gedaan naar dit type tumoren. Met dit project willen we een onderzoekslijn voor hooggradige hersentumoren bij kinderen opstarten in België. Door tumorweefsels van patiënten in detail te bestuderen willen we achterhalen hoe de tumoren zijn samengesteld. Hierbij willen we ook kijken naar de interactie tussen tumorcellen en gezonde omgevende (immuun)cellen, die therapiegevoeligheid mee beïnvloeden. Met behulp van bestraalde celculturen en muismodellen van hersentumoren willen we begrijpen hoe tumorcellen kunnen weerstaan aan radiotherapie. Onze inzichten zullen bijdragen aan de identificatie van tumorale processen die als doelwit kunnen dienen voor nieuwe, gerichte therapieën.