Team van Jolien Debie (2021)

Team van Jolien Debie (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Investigating the role of structural variants and copy number alterations in the pathogenesis and heterogeneity of acute lymphoblastic leukemia immunotherapeutic receptiveness or resistance
  • Selectiejaar: 2021
  • Organisatie: UZ Leuven
  • Toegekend bedrag: 300 000 €
  • Duurtijd financiering: 5 jaar

Acute lymfoblastische leukemie (ALL) is een bloedkanker die voornamelijk kinderen, maar ook (jong)volwassenen en oudere patiënten treft. Genetische varianten spelen een belangrijke rol in de prognose van deze aandoening. Patiënten zijn bovendien vaak dragers van meerdere populaties leukemiecellen die verschillende wijzigingen in het DNA kunnen bevatten, wat kan bijdragen aan herval of moeilijk behandelbare ziekte.

Nieuwe technieken zoals optische genoommapping en sequencing van individuele cellen laten toe om zowel gekende als nieuwe structurele en numerieke afwijkingen in het genoom op te pikken in zeer kleine celpopulaties.

Zo probeert dit onderzoeksproject enerzijds nieuwe structurele en numerieke genetische varianten te identificeren die recurrent zijn in ALL patiënten en bijdragen aan het ontstaan of de evolutie van de ziekte. Verder wordt gekeken of er verschillen zijn tussen de leukemiecellen van een patiënt in de aanwezigheid van zulke varianten. Een grote heterogeniteit tussen de cellen onderling kan immers invloed hebben op de therapiekeuze en prognose.