Team van Johnny Duerinck (2023)

Team van Johnny Duerinck (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Surgical resection with local administration of immune therapy in recurrent glioblastoma – exploration of efficacy and analysis of tumor features that drive immunotherapeutic receptiveness or resistance
  • Selectiejaar: 2023
  • Organisatie: UZ Brussel
  • Toegekend bedrag: 300 000 €
  • Duurtijd financiering: 5 jaar

Glioblastoma is de meest frequente kwaadaardige hersentumor, maar ook de meest agressieve. Bij herval van de tumor is er voor geen enkele therapie een levensverlengend effect aangetoond. Immuuntherapie is beloftevol, maar de behandeling met immuun checkpoint remmers via de bloedbaan bleek niet effectief voor glioblastoma. Wij voeren momenteel sinds 5 jaar een studie uit waarbij, op het einde van de operatie na het verwijderen van het glioblastoom, immuuntherapie lokaal wordt toegediend in de hersenen. Deze studie leverde beloftevolle resultaten op en wordt verdergezet door het aanpassen van het type immuuntherapie dat wordt toegediend, en ook door bepaalde methoden in de studie aan te passen. Bijvoorbeeld zullen we vier weken voor de operatie immuun checkpoint remmers geven (neoadjuvante behandeling). Naast evaluatie van de veiligheid en effectiviteit van de studiebehandeling zal ook verder onderzoek van alle bekomen tumorweefsel gebeuren in een zoektocht naar voorspellende factoren voor betere respons op immuuntherapie.