Team van Ionna Petta (2021)

Team van Ionna Petta (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Study of immune and microbiota cross-talk in colorectal cancer development and therapy
  • Selectiejaar: 2021
  • Organisatie: UZ Gent
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Mijn onderzoeksproject is gericht op de studie naar de bijdragen van het immuunsysteem en de microbiota (een groep micro-organismen zoals bacteriën, parasieten of microschimmels die in een specifieke omgeving leven) aan de ontwikkeling van colorectale kanker (CRC), en op het onderzoek naar nieuwe strategieën voor de optimalisatie van de werking van immuuntherapie. Voor dit doel gebruik ik het nieuwe microbioom-afhankelijke model van invasieve CRC, dat werd gegenereerd door ons laboratorium (Slowicka K en Petta I van el., Nat. Cancer, 2020). Merk op dat dit een Microsatellite Stable (korte, sterk repetitieve DNA-sequenties),-model van CRC is, dat 85% van de CRC-patiënten in de kliniek vertegenwoordigt, en dat ongevoelig is voor immuun checkpoint inhibitie (ICI). Om de doelstellingen van mijn project te verwezenlijken, onderzoek ik diepgaand de immunologische reacties die tot tumorontwikkeling leiden om mechanismen te identificeren die de immunosuppressieve tumoromgeving aanpakken. Bovendien onderzoek ik de impact van de samenstelling van de darmmicrobiota op de werkzaamheid van immunotherapie, om nieuwe strategieën te ontrafelen om de therapieresultaten te verbeteren.