Team van Helena Broekaert (2023)

Team van Helena Broekaert (2023)

Beschrijving van het project

    • Titel van het project: Ontwikkeling van een barometer (populatiemanagement tool) voor proactieve opvolging van baarmoederhalskankerscreening vanuit de huisartspraktijk
    • Selectiejaar van het project: 2023
    • Organisatie: Domus Medica vzw
    • Toegekend bedrag: 50 000 €
    • Duurtijd financiering: 2 jaar

Het Jaarrapport 2022 van het Bevolkingsonderzoek naar Baarmoederhalskanker onthult een dekkingsgraad van slechts 63,6% voor 2021, onder het WHO-streefdoel van 70% tegen 2030. Opmerkelijk is dat 22% van de vrouwen langer dan 6 jaar niet werd gescreend en 12% nog nooit. Na de menopauze daalt de indicatie voor uitstrijkjes, wat leidt tot verminderde opvolging. Leeftijd, migratieachtergrond en sociaal-economische status beïnvloeden de screeningsgraad. De Richtlijn Cervixkankerscreening van Domus Medica benadrukt de cruciale rol van huisartsen bij uitnodigingen en persoonlijke interactie.

Dit project introduceert de ‘barometer voor baarmoederhalskankerscreening’, die huisartsen ondersteunt bij het proactief selecteren en uitnodigen van vrouwen die langdurig niet gescreend zijn. Deze geautomatiseerde tool biedt een overzicht van de screeningsstatus op praktijkniveau, waardoor niet-gescreende vrouwen snel kunnen worden geïdentificeerd. Huisartsen kunnen deze vrouwen vervolgens informeren en uitnodigen, met behulp van toegankelijk informatiemateriaal. Benchmarking stimuleert huisartsen om hun prestaties te vergelijken met andere praktijken binnen een specifieke geografische regio.

Dit project streeft naar de overgang van een reactief zorgmodel naar een proactief model, gericht op preventie, met specifieke focus op het verhogen van de opvolging van baarmoederhalskankerscreening en het verbeteren van de gezondheidsresultaten voor vrouwen.