Team van Heidi Segers (2023)

Team van Heidi Segers (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Clonal evolution in pediatric acute lymphoblastic leukemia and possible novel therapeutic strategies
  • Selectiejaar: 2023
  • Organisatie: UZ Leuven
  • Toegekend bedrag: 240 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Ondanks hoge overlevingskansen bij kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL), blijven ziekteherval en bijwerkingen als gevolg van de intensieve behandeling een grote uitdaging. Ziekteherval is nog steeds moeilijk te voorspellen en heeft een slechte prognose. ALL wordt veroorzaakt doordat er in de ontwikkelende lymfocyten stapsgewijs meerdere fouten/mutaties ontstaan, die een verhoogde deling en overleving van de cel veroorzaken. Recente studies tonen aan dat ALL bij diagnose heterogeen is, waarbij er verschillende celklonen aanwezig zijn, elk met hun eigen set mutaties. Onze hypothese is dat deze verschillende klonen een verschillende gevoeligheid kunnen hebben voor chemotherapie, en dat kan een reden zijn voor onvoldoende therapierespons en ziekteherval. Daarom onderzoeken wij de klonale heterogeniteit van ALL bij diagnose, tijdens behandeling en bij ziekteherval met single-cell sequencing. Deze kennis kan bijdragen tot een betere voorspelling van ziekteherval en tot de ontwikkeling van meer gepersonaliseerde behandelingen met nieuwe geneesmiddelen die wij zullen testen in ALL-muismodellen.