Team van Dr Audrey Vanhaudenhuyse (2020)

Team van Dr Audrey Vanhaudenhuyse (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Hypnosis and cognitive trance on cancer patients: impact on quality of life and neurophysiology
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: ULiège
  • Toegekend bedrag: 399 935 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Kankerpatiënten melden vaak pijn, vermoeidheid, slaapproblemen, emotioneel leed, cognitieve stoornissen, en zijn geïnteresseerd in zogenaamde “mind-body” methoden om deze te verlichten. Hypnose is een gewijzigde bewustzijnstoestand waarvan is aangetoond dat zij een positieve invloed heeft op deze symptomen. Cognitieve trance is een andere vorm van veranderde bewustzijnstoestand, die naar verluidt veranderingen teweegbrengt in emotionele regulatie, pijnperceptie, aandacht en concentratie. Meer studies zijn nodig om cognitieve trance en de klinische toepassingen ervan beter te karakteriseren. Onze gerandomiseerde gecontroleerde studie zal hypnose en cognitieve trance vergelijken wat betreft de voordelen voor de levenskwaliteit van de patiënten. Ook zal aandacht worden besteed aan analyses van het verschijnsel en de neurofysiologischeaspecten ervan. Tenslotte zal het een beter inzicht geven in de mechanismen die betrokken zijn bij de reactie van patiënten ( op hypnose of cognitieve trance), gebaseerd op het biopsychosociaal model rond  hypnose.