Team van D’Hoore André & Pattyn Paul (2022)

Team van D’Hoore André & Pattyn Paul (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Organ Sparing in rectal cancer: Reducing the uncertainties
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UZ Leuven, AZ Delta Roeselare
  • Toegekend bedrag: 681 369 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Radicale chirurgie na een voorbehandeling (radiotherapie + chemotherapie) geeft optimale lokale tumor controle en langetermijnsoverleving.  Chirurgie kan gepaard gaan met vroegtijdige verwikkelingen zoals naadlekkage en noodzaak tot tijdelijk stoma. Blijvende darmsymptomen met belangrijk impact op de levenskwaliteit is niet zeldzaam.

Wanneer na voorbehandeling de tumor volledig verdwijnt kan chirurgie vermeden worden (orgaan sparende behandeling). Een volledige respons leidt tot een zeer goede overleving hebben en een betere levenkwaliteit.

Evenwel hebben we op dit ogenblik geen voorspellers die aantonen of een tumor zal reageren of niet op de voorbehandeling en is het vaststellen van een volledige respons vaak niet correct.

Dit onderzoek moet leiden tot een belangrijke vooruitgang in het begrijpen van de reactie van de tumor op de voorbehandeling en ook de accuraatheid van het vaststellen van een volledige respons verbeteren.  Dit moet een belangrijke onzekerheid bij patienten wegnemen en hen toelaten mee voor een behandeling te kiezen.