Team van Decaestecker Karel & Van Praet Charles (2022)

Team van Decaestecker Karel & Van Praet Charles (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Digital Planning in Nephrectomy (DIPLANN)
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: AZ Maria Middelares, UZ Gent
  • Toegekend bedrag: 577 500 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Bij gelokaliseerde nierkanker is het aangeraden om de tumor chirurgisch te verwijderen. Dit kan door ofwel de gehele nier weg te nemen, ofwel enkel de tumor te verwijderen en het gezonde nierweefsel te sparen. Om deze operatie veilig uit te voeren, moet de chirurg de bloedvaten die naar de tumor lopen afklemmen om de tumor te verwijderen zonder teveel bloedverlies. Omdat het met een standaard CT echter niet mogelijk is om te voorspellen welke bloedvattakken de tumorzone bevloeien, klemt de chirurg meestal alle bloedvaten naar de nier af. Hierdoor krijgt de nier tijdens de operatie tijdelijk geen bloed meer, waardoor nierschade optreedt. Dit heeft een impact op de functie van de nier op korte en lange termijn. Om dit te voorkomen, ontwikkelen wij bij elke patiënt een virtueel model dat aantoont welke bloedvaten al dan niet geklemd moeten worden. Zo kunnen we zoveel mogelijk gezond nierweefsel sparen.