Team van De Meerleer Gert & Engels Benedikt (2022)

Team van De Meerleer Gert & Engels Benedikt (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: PROPELLER
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: KU Leuven, AZ Delta Roeselare
  • Toegekend bedrag: 214 046 €
  • Duurtijd financiering: 2 jaar

Hoog-risico prostaatkanker patiënten hebben een hogere kans om uitzaaiingen in de lymfeklieren in het kleine bekken te ontwikkelen. Het toevoegen van een volledige kleine bekken bestraling (prostaat + de drainerende lymfeklieren) aan een tijdelijke hormonale behandeling verhoogt de genezingskans bij deze patiënten in belangrijke mate.

Als de prostaat en de drainerende lymfeklieren bestraald worden, betekent dit dat een groter volume van dikke darm, blaas en dunne darm een belangrijke bestraling te verwerken krijgt. Hierdoor stijgt de kans op darm- en plas klachten. Proton therapie kan door zijn unieke eigenschappen de dosis t.h.v. deze gezonde organen verminderen wanneer vergeleken met de momenteel gebruikte foton therapie. Echter, proton therapie is in deze indicatie nog niet terugbetaald. Deze studie zal de toepassing van proton therapie in de kliniek evalueren door de darm- en plas klachten bij 14 patiënten prospectief te registeren en deze te vergelijken met 30 patiënten behandeld met moderne foton therapie.