Team van David Tate (2023)

Team van David Tate (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Combining Human and Artificial Intelligence approaches to Drive Quality Improvement in Colonoscopy and Prevent Colorectal Cancer
  • Selectiejaar: 2023
  • Organisatie: UZ Gent
  • Toegekend bedrag: 240 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Colonoscopie en verwijderen van poliepen kunnen dikke darmkanker voorkomen. Dit preventief effect gaat echter verloren wanneer de colonoscopie niet van hoge kwaliteit is (gedefinieerd door key performance indicators – KPI’s). KPI’s worden beïnvloed door training en dit is erg moeilijk te standaardiseren. Een manier om KPI’s te verbeteren en training te standaardiseren is door het gebruik van algoritmen voor kwaliteitscontrole van artificiële intelligentie (AI) . Hiervan zijn er in de klinische praktijk momenteel slechts zeer weinig voorbeelden en degenen die er zijn, gebruiken black box-algoritmen; hun bevindingen kunnen niet worden verklaard, ze verzamelen geen gegevens en trainingsdatasets worden niet vrijgegeven. De aanvaardbaarheid van dergelijke algoritmen voor endoscopisten is daarom laag, waardoor hun impact wordt beperkt Dit voorstel omschrijft een alomvattend kwaliteitscontrolesysteem voor colonoscopie, opsporing van kanker in poliepen en poliepectomie. Een niet-AI-beslissingsboomalgoritme is geïnstalleerd op een eenvoudig tekst-naarspraak-apparaat dat in realtime communiceert met de endoscopist. Het systeem biedt koppelingen naar gepubliceerd bewijsmateriaal en functionaliteit voor het schrijven van rapporten, afhankelijk van de interactie met de endoscopist. Cruciaal is dat het systeem zich richt op een gezamenlijke aanpak, waarbij de output wordt uitgelegd en de menselijke operator zo wordt opgeleid. Geanonimiseerd videomateriaal met datalabels wordt verzameld en gebruikt om artificiële intelligentiemodellen zodanig te trainen dat na verloop van tijd wordt verwacht dat verschillende aspecten van de interactie kunnen worden geautomatiseerd. Geautomatiseerde audit van procedurele video voor kwaliteitsparameters wordt verwacht. Er wordt verondersteld dat deze hybride mens-AI-benadering zal leiden tot een stapsgewijze verbetering van de KPI’s van endoscopisten en de kwaliteit van colonoscopie, waardoor uiteindelijk het aantal gevallen van kanker, ontdekt na colonoscopie, zal dalen.