Team van Constantijn Franssen (2021)

Team van Constantijn Franssen (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Increased Coronary Atherosclerotic Risk in patients treated with immUne checkpoint inhibitorS – ICARUS.
  • Selectiejaar: 2021
  • Organisatie: UZ Antwerpen
  • Toegekend bedrag: 300 000 €
  • Duurtijd financiering: 5 jaar

Het doel van dit onderzoeksproject is om de mechanismen te onderzoeken waarmee kankerbehandelingen, met name immuun checkpointinhibitoren, schadelijke effecten op het hart en de bloedvaten kunnen hebben. Als we hierover meer kennis hebben, kan bekeken worden of sommige patiënten tijdens hun behandeling met immuun checkpointinhibitoren strikter opgevolgd moeten worden of best een alternatieve behandeling krijgen, maar ook of we met andere medicatie de kans op cardiovasculaire complicaties zo veel mogelijk kunnen beperken.