Team van Assistant Professor Wendy Van Lippevelde (2023)

Team van Assistant Professor Wendy Van Lippevelde (2023)

Beschrijving van het project

    • Titel van het project: Improving school food systems to support children experiencing food insecurity in Flanders
    • Selectiejaar van het project: 2023
    • Organisatie: Universiteit Gent
    • Toegekend bedrag: 297 000 €
    • Duurtijd financiering: 4 jaar

Ongezond voedingsgedrag en obesitas zijn twee belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van kanker die te voorkomen is. Het ontwikkelen van gezonde voedingsgewoonten is nog belangrijker voor kinderen vanwege het belang ervan voor de groei, ontwikkeling en gezondheid. Helaas zijn optimale voeding en een huiselijke omgeving die bevorderlijk is voor gezonde voeding minder gebruikelijk in gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES). Bovendien betekent de toenemende armoede dat een groter aantal gezinnen in Vlaanderen nu te maken heeft met voedselonzekerheid. Het ervaren van voedselonzekerheid gedurende het opgroeien maakt het moeilijker voor kinderen met een lage SES om hun potentieel te bereiken. De gevolgen hiervan op langere termijn zijn duidelijk, aangezien studies aantonen dat het risico op kanker het grootst is bij mensen die in een huishouden met voedselonzekerheid leven als gevolg van een voedingsarm dieet.

In dit project wordt de school onderzocht als een omgeving om kinderen en gezinnen met voedselonzekerheid te ondersteunen. Scholen zijn gekozen omdat kinderen een groot deel van hun energie-inname op school consumeren en de voedselvoorziening op school een cruciale bron is voor kinderen in voedselonzekerheid. Aangezien voedselonzekerheid meerdere oorzaken heeft, wordt in dit project een participatieve systeembenadering gehanteerd om de meest effectieve aangrijpingspunten voor verandering te identificeren. Als resultaat hopen we zowel korte- als langetermijnstrategieën te creëren die de meest kwetsbare gezinnen in de samenleving ondersteunen.