Réseau hospitalier locorégional MOVE (2022)

Réseau hospitalier locorégional MOVE (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Oprichting van een “Espace +” binnen het zorgcentrum Saint-Joseph van Moresnet
  • Selectiejaar van het project: 2022
  • Organisatie: Réseau hospitalier locorégional MOVE
  • Toegekend bedrag: 15500€

Het project waarvoor wij steun vragen is voor het project Espace+ binnen het Zorgcentrum St. Joseph.

De Espace+ is een plaats van steun en een luisterend oor, gewijd aan het welzijn van mensen die geconfronteerd worden met kanker. Het is bedoeld om patiënten en hun naasten te helpen hun angsten te overwinnen en zo een positieve houding en vertrouwen in zichzelf en in de behandelingen te behouden. Alle leden van het multidisciplinaire team werken samen om de patiënt te ondersteunen en verschillende activiteiten aan te bieden.

Wij zijn overtuigd van het belang van een dergelijk project in het zorgcentrum Saint-Joseph, gezien de ervaring van het MOVE-netwerk via de gezondheidsgroep CHC en het aantal patiënten dat momenteel een kankerbehandeling ondergaat en in de omgeving van Moresnet woont (vorig jaar meer dan 200, d.w.z. evenveel getroffen gezinnen: echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, enz.)

Het voordeel van een Espace+ in Moresnet is ook dat deze herbronningsmomenten bij voorkeur plaatsvinden buiten het ziekenhuis waar de vaak zware en pijnlijke behandelingen worden toegediend.

De toegang tot de Espace+ is gratis (dankzij sponsors en donaties).