Re-source Center asbl (2023)

Re-source Center asbl (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Het belang van virtuele realiteit in combinatie met hypnose om angst en pijn van oncologische patiënten te verminderen tijdens een invasieve ingreep
  • Selectiejaar van het project: 2023
  • Organisatie: Re-source Center asbl
  • Toegekend bedrag: 39 700 €

De essentie van dit project is om, als aanvulling op de hulp die wordt geboden door de afdelingen oncopsychologie van het ziekenhuis, kringgesprekken, uitingen en informatie aan te bieden in een warme omgeving: het eerste “Inloophuis” erkend door de Stichting tegen Kanker in Brussel, open voor alle mensen die getroffen zijn door kanker, ongeacht het ziekenhuis waar de patiënten worden behandeld: de vzw Re-source Center.

Het initiatief bestaat uit verschillende cycli van workshops van 2,5 uur die om de twee weken worden gehouden over een bepaald thema. Elke sessie wordt geleid door een team van therapeuten bestaande uit onco-psychologen en/of gecertificeerde onco-coaches. Tijdens de eerste sessie wordt een gastspreker met expertise over het betreffende onderwerp uitgenodigd om deel te nemen aan een vraag-en-antwoordsessie. De volgende twee workshops zijn gericht op uitwisselingen tussen deelnemers, die worden vergemakkelijkt door psycho-educatieve technieken (fototaal, collectieve visualisatietabellen, hartcoherentie, enz.) en verschillende aangepaste media (collage, schrijven, video, enz.) die worden gebruikt als hefbomen ter ondersteuning van expressie en bewustwording.

De doelgroepen zijn patiënten van 18 jaar en ouder en hun naaste verzorgers. Afhankelijk van de behandelde thema’s kunnen de groepen bestaan uit een mix van mannen en vrouwen en/of patiënten en hun verzorgers, en zich richten op bepaalde specifieke soorten kanker.