O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem (2024)

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem (2024)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Troostproject voor kinderen/jongeren en naasten van oncologische patiënten
  • Selectiejaar van het project: 2024
  • Organisatie: O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
  • Toegekend bedrag:  €9 868,73

Dit Troostproject heeft de bedoeling om kinderen en jongeren met een (groot)ouder met kanker te ondersteunen. Hierin wensen we hen bij te staan om op een helpende manier te leren omgaan met de pijnlijke emoties die eigen zijn aan het ziekteproces en de impact ervan op de naaste omgeving. Het Troostproject bestaat uit verschillende onderdelen.

Ten eerste zetten we met een troostrugzak in op twee sporen. Enerzijds wensen we met het project psychoeducatie aan te bieden aan (groot)ouders via informatieve boekjes. Daarnaast bieden we een rugzak vol creatief werkmateriaal aan om met kinderen aan de slag te gaan om de ziekte van hun naaste te verweven in een coherent narratief. In de inhoud van de rugzak maken we een onderscheid in leeftijden: om elk kind te bereiken op een manier waarop dit voor hem/haar past, wordt de inhoud bepaald, maar niet beperkt door de ingeschatte emotionele leeftijd van het kind. De inhoud kan bij overlijden door het PST aangevuld worden met materiaal gericht op rouwen.

Naast de Troostzak, houdt het Troostproject ook een Troostwinkeltje in. Dit is extra gericht op het verbinden van (groot)ouder en kind tijdens langdurige ziekenhuisopnames aan de hand van kleine knuffeltjes, gelukspopjes, knuffelstenen…

Tot slot wensen we ook een waakkoffer samen te stellen die we ziekenhuisbreed willen gebruiken om naasten en kinderen bij te staan bij de laatste momenten voor het overlijden.