Jessa Ziekenhuis (2023)

Jessa Ziekenhuis (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: BOOST4AYA: een ‘boost’ voor het fysiek en psychisch welzijn van AYA’s, zowel tijdens als na de behandeling.
  • Selectiejaar van het project: 2023
  • Organisatie: Jessa Ziekenhuis
  • Toegekend bedrag: 27 160 €

AYA’s hebben vaak het gevoel dat er tijdens hun ziekte- en herstelproces onvoldoende tegemoet gekomen wordt aan hun leeftijdsspecifieke zorgnoden. Ze rapporteren een tekort aan informatie en ondersteuning van hun fysiek en psychisch welzijn, zowel tijdens als na hun behandeling. Verschillende barrières beperken bovendien de toegankelijkheid van het reguliere zorgaanbod. Daarnaast is deze doelgroep extra kwetsbaar voor eenzaamheid.

Om hieraan tegemoet te komen willen we een digitaal platform uitbouwen dat inzet op drie pijlers: informeren, ondersteunen en verbinden. E-learnings en video’s informeren AYA’s en hun naasten over thema’s die hen aanbelangen. Daarnaast zal binnen dit platform ook een digitale ruimte gecreëerd worden waar interactieve groepssessies aangeboden zullen worden, zodat AYA’s en hun eventuele partner de kans hebben om bepaalde thema’s te verdiepen in aanwezigheid van een hulpverlener en in contact met lotgenoten.

Ons platform onderscheidt zich op verschillende manieren van het reeds bestaande digitale zorgaanbod: het volledige aanbod zal (1) gecentraliseerd worden op één plek, (2) afgestemd zijn op de leefwereld van AYA’s, (3) geconsulteerd kunnen worden naargelang de behoefte van de patiënt en (4) maximaal inzetten op de verbinding met zowel het multidisciplinaire team als lotgenoten, alsook op het betrekken en samenbrengen van hun eventuele partners.