Hoofd Hals Fonds VZW (2022)

Hoofd Hals Fonds VZW (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Leren leven met de sociale gevolgen van hoofd/halskanker.
  • Selectiejaar van het project: 2022
  • Organisatie: Hoofd Hals Fonds VZW
  • Toegekend bedrag: 14300€

Hoofd/halskanker heeft grote gevolgen voor de patiënt. Naast onzekerheid over het terugkeren van de kanker, moet de patiënt leven met de gevolgen van de behandeling. Patiënten hebben problemen met praten, eten en slikken. Een normaal dieet is vaak niet mogelijk en sommige patiënten zijn levenslang op sondevoeding aangewezen. De patiënt wordt ook geconfronteerd met uiterlijke veranderingen door littekens, asymmetrieën in het aangezicht en het niet meer kunnen dragen van een gebitsprothese. Al deze consequenties hebben een negatieve impact op het vermogen om deel te nemen aan de maatschappij.

De huidige nazorg na hoofd/hals kanker is vooral gericht op de medische aspecten van kanker. Dit project richt zich specifiek op de sociale gevolgen van hoofd/halskanker en heeft tot doel de patiënt en zijn naasten handvaten te geven om het sociaal functioneren te verbeteren. Dit zal gerealiseerd worden door het organiseren van  thema-middagen rond de thema’s: communicatieproblemen, eet en slik moeilijkheden, overige gevolgen van de behandeling en patiëntengetuigenissen. Hiernaast zullen twee lezingen worden gegeven over de psychologische aspecten van hoofd/halskanker en het maken van aangepaste maar smakelijke voeding. Er zullen workshops worden georganiseerd om in de praktijk een aangepaste maaltijd te bereiden en over hoe met een veranderd uiterlijk om te gaan in een workshop over stijladvies. Lotgenotencontact wordt gestimuleerd tijdens winterfeesten met aangepaste maaltijden.