Fondation privée CHR Citadelle (2022)

Fondation privée CHR Citadelle (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Interlude
  • Selectiejaar van het project: 2022
  • Organisatie: Fondation privée CHR Citadelle
  • Toegekend bedrag: 20168€

Het Interlude-project past in het streven van de Fondation CHR Citadelle om alternatieve benaderingen te integreren in de ziekenhuiszorgprogramma’s voor volwassen oncologiepatiënten met aandacht voor de humanisering van de zorg en de kwaliteit van de geboden zorg. Het vult het huidige systeem aan met een gastvrije plek, in het hart van het ziekenhuis, waar speciale en gedifferentieerde aandacht wordt besteed aan het lichaam en de geest. Drie aspecten vormen de basis van het project: ruimte, tijd en het inspelen op individuele behoeften door het gebruik van alternatieve instrumenten. Naast de keuze van de decoratie om deze ruimte warm te maken, versterkt de olfactorische sfeer het gevoel van kalmte dankzij de voordelen van aromatherapie. Deze “bevoorrechte” momenten maken deel uit van het zorgprogramma en vormen dus een “adempauze” voor patiënten die vaak zware behandelingen ondergaan. Ten slotte wordt op individuele behoeften ingespeeld door middel van alternatieve benaderingen, onder meer in de vorm van “wellness”-massages, het aanleren van ontspanningstechnieken en pijn- en angstbeheersing met behulp van een virtual reality-headset. In een context waarin de geneeskunde meer en meer aandacht heeft voor de kwestie van vermenselijking en welzijn, is het onze wens om de ondersteunende zorg aan te passen door nieuwe technieken te associëren die verankerd zijn in een holistische benadering die het best beantwoordt aan de behoeften van elke patiënt.