CUB Hôpital Erasme – ULB (2022)

CUB Hôpital Erasme – ULB (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Optimalisering van de kwaliteit van oncologische zorg door middel van Virtual Reality ontspanningstechnieken.
  • Selectiejaar van het project: 2022
  • Organisatie: CUB Hôpital Erasme – ULB
  • Toegekend bedrag: 10544€

Dit klinische project beoogt de kwaliteit van de oncologische zorg direct aan het bed van de patiënt te verbeteren, op een proactieve en innovatieve manier, door gebruik te maken van ontspanningstechnieken in Virtual Reality. Aangezien ontspanningstechnieken reeds hun doeltreffendheid hebben bewezen bij de behandeling van kankerklachten, slaapstoornissen en angst voor herval, zou het gebruik van deze technieken via speelse en immersieve middelen zoals virtual reality de tevredenheid over de klinische zorg vergroten.

De patiënten (N=200) worden gerekruteerd uit de zorgeenheden van het Erasmus Ziekenhuis. Alle patiënten met een diagnose van neoplasie komen in aanmerking, mits zij een somatische klacht, moeilijkheden bij het inslapen of een angsttoestand vertonen. De somatische klachten en de angst van de patiënt worden voor en na de interventie geëvalueerd. De Virtual Reality interventie gebeurt rechtstreeks “aan het bed van de patiënt”. Het bestaat uit het bekijken van ontspannende omgevingen met behulp van een visiokas, met hoogwaardige graphics (C2Care) en ontworpen voor ontspanning. De interventie wordt begeleid door de psycholoog. De interventie zal worden aangeboden op drie opeenvolgende dagen van ziekenhuisopname om een onmiddellijk en significant effect te garanderen.

Wij verwachten een verbetering van de levenskwaliteit van de patiënt door spierontspanning en het wegnemen van de aandacht.

Dit protocol kan dan worden voorgesteld aan het verplegend personeel.