Centre Hospitalier de l’Ardenne Vivalia – Hôpital de Libramont (2023)

Centre Hospitalier de l’Ardenne Vivalia – Hôpital de Libramont (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Je pédale pour mon traitement: étude interventionnelle. Belangstelling voor de implementatie van lichaamsbeweging bij het begin van de chemotherapiebehandeling in het dagziekenhuis voor kankerpatiënten.
  • Selectiejaar van het project: 2023
  • Organisatie: Centre Hospitalier de l’Ardenne Vivalia – Hôpital de Libramont
  • Toegekend bedrag: 38890€

Veel onderzoeken hebben aangetoond dat lichaamsbeweging zeer heilzaam is voor kankerpatiënten. Veel ziekenhuizen stellen programma’s voor lichaamsbeweging voor. De meeste patiënten die een behandeling tegen kanker volgen, nemen echter niet deel aan dergelijke programma’s. Sinds 2019 hebben we in het ziekenhuis van Libramont een programma voor lichaamsbeweging “Je pédale pour mon traitement” ontwikkeld dat gelijktijdig plaatsvindt met de antikankerbehandeling in het dagziekenhuis. In samenwerking met de oncoloog en het verplegend personeel neemt de fysiotherapeut de patiënt onder zijn hoede wanneer deze een antikankerbehandeling krijgt. Dezelfde dag, op dezelfde afdeling, wordt de patiënt bewust gemaakt van lichaamsbeweging, oefent hij lichaamsbeweging, ontvangt hij zijn perfusie en krijgt hij instructies voor lichaamsbeweging thuis tot zijn volgende afspraak. We hebben het gevoel dat deze methode veilig is en de therapietrouw aanzienlijk kan verhogen. Met deze subsidie (interventiestudie) kunnen we onze resultaten objectiveren, bewijzen dat het nuttig is voor de patiënt en onze methodologie delen met andere centra.