Centre de Psycho-Oncologie asbl (2022)

Centre de Psycho-Oncologie asbl (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Herstel: verbeterde levenskwaliteit en welzijn in de remissiefase
  • Selectiejaar van het project: 2022
  • Organisatie: Centre de Psycho-Oncologie asbl
  • Toegekend bedrag: 48630€

Het einde van de behandeling markeert het begin van een uitdagende periode voor patiënten met kanker. Hoewel deze periode vaak een tijd van opluchting is, kan het ook een tijd van bezorgdheid en kwetsbaarheid zijn, met name wat betreft de toekomst. Patiënten kunnen angst en vrees ervaren in verband met de onzekerheid en de vrees voor een herval van de kanker.
Om de patiënten tijdens deze overgangsfase te ondersteunen en op hun moeilijkheden te reageren, lijkt het van essentieel belang een aan deze bijzondere periode aangepaste ondersteuning te bieden. Het doel van dit project is steun te bieden aan alle patiënten die hun acute behandelingen hebben afgerond om hen te helpen zich aan te passen en hun dagelijks leven beter te leiden. Deze ondersteuning bestaat uit een online platform met instrumenten voor psycho-educatie, training en motivatie voor het gebruik van technieken voor emotioneel beheer, en groepsworkshops over thema’s die inherent zijn aan de remissiefase.