AZ Groeninge (2023)

AZ Groeninge (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Profylactisch sliktherapieprogramma voor patiënten met hoofd-halskanker
  • Selectiejaar van het project: 2023
  • Organisatie: AZ Groeninge
  • Toegekend bedrag: 30524€

Profylactische slikbehandeling tijdens radiotherapie kan de ernst van dysfagie na radiotherapie voor hoofd-halskanker verminderen. Het volgen van de behandeling tijdens de stressvolle periode van radiotherapie lijkt de belangrijkste indicator van een positief effect. Het hoofddoel van deze studie is daarom om het effect van profylactische slikbehandeling tijdens en 6 maanden na radiotherapie te onderzoeken.
Ons doel is om 240 patiënten met orofaryngeale kanker te betrekken bij de start van primaire (chemo)radiotherapie. Elke deelnemer zal 3 keer per week trainen met een logopedist in het radiotherapiecentrum.
Voor, tijdens en 6 maanden na radiotherapie worden tongsterkte, slikfunctie en kwaliteit van leven beoordeeld met behulp van gestandaardiseerde schalen. Strikte therapietrouw wordt aangegeven door het percentage trainingssessies dat per week wordt voltooid.
Ons doel is om sliktherapie zo toegankelijk mogelijk te maken door het te centraliseren, te specialiseren en gratis aan te bieden. Op deze manier willen we de slikfunctie en levenskwaliteit van hoofd-halskankerpatiënten na radiotherapie zo hoog mogelijk houden.