Arémis asbl (2022)

Arémis asbl (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Kids’traction: een getraind team en aangepaste instrumenten voor pediatrische oncologische thuiszorg
  • Selectiejaar van het project: 2023
  • Organisatie: Arémis asbl
  • Toegekend bedrag: 15610€

Vernieuwing van de sector pediatrische oncologie binnen de vereniging Arémis home hospitalization door de financiering van opleiding en adequate uitrusting om de kwaliteit van de aanpak van de zorg voor kinderen met kanker te verbeteren:

  • Opleiding van de kinderverpleegkundige in hypnoanalgesie en kennisoverdracht
  • Opleiding van een verpleegkundige in pediatrische palliatieve zorg en kennisoverdracht
  • Opleiding op maat “Afleidingsaanpak en -technieken in de pediatrie” voor alle leden van het verpleegkundig team: niet-medicamenteuze pijnbestrijding, contact met het kind en zijn/haar ouder en afleiding tijdens de verzorging.
  • Creatie en samenstelling van een afleidingspakket
  • Aanschaf van kindvriendelijke zorgapparatuur om de nauwkeurigheid van observaties en parameters te vergroten.

Het doel van het project is het team te voorzien van de nodige vaardigheden en instrumenten om de deskundigheid van de verpleegkundigen met ouders en kinderen te vergroten, de pijn tijdens de zorg te verminderen en een betere kwaliteit van zorg te bieden.

Doel is ook een vertrouwensrelatie met de oncopediatrische diensten tot stand te brengen en specifiek op hun verwachtingen in te spelen.

Ten slotte zal deze aanpak het mogelijk maken dat meer kinderen met kanker die complexe zorg nodig hebben naar huis kunnen terugkeren met gespecialiseerde follow-up.