Amfora vzw (2023)

Amfora vzw (2023)

Beschrijving van het project

  • Titre du projet : Raconteurs van eindelevensverhalen. Een vernieuwend, levengevend aanbod binnen de spiritueel-existentiële zorg voor ongeneeslijk zieken in de oncologie
  • Année de sélection : 2023
  • Institution : Amfora vzw
  • Montant octroyé : 50 000 €

Het project Raconteurs van eindelevensverhalen reikt een innovatief, uniek en haalbaar instrument aan om de vierde pijler van de palliatieve zorg – de aandacht voor de spiritueel-existentiële noden bij de patiënt – concreet te maken en te verankeren binnen de bestaande aanpak van de palliatieve zorg in UZ Gent. Dit project is een samenwerking tussen UZ Gent en Amfora vzw, een organisatie die mensen helpt praten over afscheid wanneer het einde nabij is, aan de hand van een eindelevensgesprek dat wordt uitgewerkt in een neergeschreven eindelevensverhaal: een aanpak die intussen als een meerwaarde wordt ervaren binnen de palliatieve zorg. Het is diezelfde methodiek die zal worden gehanteerd in het kader van dit project: door Amfora opgeleide en ervaren eindelevensverhalenschrijvers (“Raconteurs”) zullen palliatieve patiënten van UZ Gent (dienst oncologie) de mogelijkheid geven om een levensbalans op te maken en een tastbaar, geestelijk nalatenschap te delen met naasten.

De outcome van dit project is een draaiboek waarin stap voor stap wordt toegelicht hoe je in een ziekenhuis het aanbod van eindelevensverhalen ziekenhuisbreed kan integreren in de zorg voor palliatieve patiënten. Dit draaiboek zal ook bruikbaar zijn voor andere ziekenhuizen in Vlaanderen.