Prof. Vincent Grégoire

Prof. Vincent Grégoire

Wetenschappelijk onderzoek richt zich niet enkel op de oorzaken en mechanismen van kanker, maar verbetert ook de tools om de ziekte te behandelen. Professor Vincent Grégoire en zijn team proberen radiotherapie doeltreffender te maken en tegelijk de omliggende weefsels rond de tumor te sparen.

Radiotherapie is niet zonder bijwerkingen

Vijf à zes kankerpatiënten op tien krijgen radiotherapie. Die behandeling vernietigt kankercellen door middel van krachtige stralingsgolven. Zo krachtig zelfs, dat ze ook gezond weefsel rondom het gezwel (tumor) beschadigen, wat op korte of lange termijn kan leiden tot soms zeer ernstige bijwerkingen.

Cellen in tumoren niet overal even actief

Sinds enkele jaren weten we dat tumoren niet overal even actief zijn: in sommige zones delen cellen zich veel sneller dan in andere. Waarschijnlijk is in die gebieden de kans op een lokaal recidief (herval) veel groter. Daarom is het interessant om bepaalde regio’s met intensievere dosissen te bestralen. Dat kan namelijk de kans op herval beperken.

Dosis-painting, een veelbelovende techniek

Bepaalde regio’s met intensievere dosissen bestralen, is nu net wat dosis-painting mogelijk maakt. Artsen kunnen de stralingsdosis laten variëren in functie van de activiteit van een bepaalde zone van de tumor. Je zou kunnen zeggen dat ze de tumor in verschillende kleuren “verven” met straling, vandaar de naam van de techniek.

Het voordeel van die nieuwe techniek voor de patiënt is tweeledig: de doeltreffendheid van de behandeling is maximaal en de schade aan het gezonde weefsel minimaal.

De steun van Stichting tegen Kanker

Vincent Grégoire en Karin Haustermans (KU Leuven) waren laureaten van de projectoproep 2012 van Stichting tegen Kanker. Hun project geniet een totale steun van € 250 000, verdeeld over vier jaar.