Soorten non-hodgkinlymfoom en anatomie

Soorten non-hodgkinlymfoom en anatomie

Soorten non-hodgkinlymfoom

Het type non-hodgkinlymfoom (NHL) hangt af van verschillende factoren, zoals de categorie lymfocyten die zijn getroffen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen B-cel NHL, veruit het meest voorkomende type, T-cel NHL en NK-cel NHL, dat veel zeldzamer is dan de vorige twee.

De verschillende types NHL worden ook ingedeeld op basis van hun mate van agressiviteit:

    • Indolente NHL of lymfoom met een beperkte mate van agressiviteit en doorgaans langzaam groeiende kankercellen. Gewoonlijk is er niet meteen een behandeling nodig.
    • Agressieve NHL of lymfoom met een hoge mate van agressiviteit en met zich snel verspreidende kankercellen. Dit kankertype veroorzaakt snel klachten en moet in het algemeen direct worden behandeld.

Er bestaan enkele tientallen subcategorieën van NHL, die elk een specifieke behandeling vereisen.

Anatomie van het lymfestelsel

Het lymfevatenstelsel bestaat voornamelijk uit lymfevaten, lymfeklieren en lymfeweefsels. Het netwerk is verspreid in het hele lichaam.

De kleurloze vloeistof die door het lymfevatenstelsel stroomt, noemt men lymfe of lymfevloeistof. In dit weefselvocht bevinden zich verschillende soorten witte bloedcellen, waaronder de lymfocyten. Lymfe wordt door lymfeklieren gefilterd en is een belangrijk onderdeel van het afweersysteem.

Lymfocyten

Lymfocyten zijn een bepaald type witte bloedcellen die deel uitmaken van het immuunsysteem. Ze worden geproduceerd in het beenmerg, de zwezerik (of thymus), lymfeklieren en milt, en spelen een belangrijke rol in onze afweer door op verschillende manieren abnormale cellen en microben te bestrijden ofwel door antilichamen te produceren. Lymfocyten circuleren in zowel lymfe- als bloedvaten.

Er zijn drie soorten lymfocyten:

    • B-lymfocyten
    • T-lymfocyten
    • NK-lymfocyten (NK staat voor Natural Killer)

Non-hodgkinlymfoom ontstaat wanneer er fouten optreden in de lymfocyten, waardoor ze zich ongecontroleerd gaan vermenigvuldigen.

Lymfeklieren

Vooraleer lymfe terugkeert naar de bloedbaan, passeert de vloeistof door minstens een lymfeklier.

Lymfeklieren zijn kleine, boonvormige organen, die fungeren als ‘waterzuiveringsinstallaties’ voor het lymfevatenstelsel. Ze maken mogelijke ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen onschadelijk.

De belangrijkste groepen lymfeklieren bevinden zich in de buik, liezen, het bekken, de ribbenkast, oksels en nek.

Lymfeweefsel

Naast lymfevaten en -klieren komt lymfeweefsel voor in andere organen, zoals de farynx of het slokdarmhoofd, de luchtwegen, de milt, de darmwand en het beenmerg.