Prof. Yves Beguin

Prof. Yves Beguin

Professor Beguin en zijn team werken aan het verbeteren van leukemiebehandelingen.

Hematologie

Hematologie is een discipline die het bloed en de ziektes ervan onderzoekt. Onder de noemer ‘ziektes van het bloed’ vallen ook bloedkankers (leukemieën, lymfomen, myelomen). Het onderzoek van professor Beguin spitst zich toe op  de hematopoëtische stamceltransplantatie (vroeger beenmergtransplantatie genoemd). Zulke transplantaties maken deel uit van de behandeling die leukemiepatiënten krijgen.

Graft versus host ziekte (GVHD)

Bij een stamceltransplantatie kunnen de cellen van de donor soms de gezonde organen van de ontvanger aanvallen. Deze ernstige maar frequente complicatie heet de graft versus host disease (‘transplantaat tegen gastheer’-ziekte). Er bestaan al geneesmiddelen die dit fenomeen kunnen behandelen, maar deze veroorzaken belangrijke bijwerkingen.

Betere levenskwaliteit voor patiënten

Om de bijwerkingen tot een minimum te beperken, stelt de professor voor om de geneesmiddelen tegen de GVHD te vervangen door een bepaald soort stamcellen – de zogeheten ‘mesenchymale’ stamcellen. Deze cellen kunnen bij vrijwillige donors geoogst worden. De mesenchymale stamcellen worden ingevroren en opgeslagen in een stamcelbank. Door een voorraad aan te leggen in zo’n bank, kan men meerdere patiënten helpen.

De steun van Stichting tegen Kanker

Dit project geniet financiële steun van onze Projectoproep 2012. In totaal krijgt de professor een totaal van € 250 000 verdeeld over 4 jaar.