Prof. Thomas Vanwolleghem

Prof. Thomas Vanwolleghem

Al tijdens zijn studies was gastroenteroloog en hepatoloog prof. dr. Thomas Vanwolleghem gebeten door de wonderen en de kracht van wetenschappelijk onderzoek. Een brug slaan tussen het bed van de patiënt en research is meer dan ooit zijn streven. Zijn onderzoeksproject concentreert zich op de vroegtijdige diagnose van virale hepatitis en leverkanker.

“Betere identificatie kan levercomplicaties voorkomen”

De postdoctorale mandaten toegekend door Stichting tegen Kanker bieden artsen met een doctorstitel die werken binnen een academische structuur (vaak een universitair ziekenhuis) financieel de mogelijkheid om deeltijds onderzoek te verrichten naast hun klinisch werk. De eerste postdoctorale mandaten werden uitgereikt in 2014 aan acht Belgische artsen voor een periode van vijf jaar.

Prof. dr. Thomas Vanwolleghem: “Leverkanker is de zesde meest voorkomende kanker ter wereld, maar verovert een pijnlijke derde plaats als doodsoorzaak door kanker. De vijfjaarsoverleving is laag (20 % in België, 15 % wereldwijd). En wat meer is: in een tijd waarin het aantal kankergerelateerde overlijdens daalt, dankzij vroegtijdigere diagnoses en betere behandelingen, stijgt dit cijfer voor leverkanker.

Ondertussen weten we dat 80 % van de primaire leverkankers (genaamd hepatocellulair carcinoom) wordt veroorzaakt door chronische hepatitis B en C-virusinfecties.   Het probleem is dat maar een fractie van de geïnfecteerden weet dat hij hieraan lijdt, waardoor de lever in de loop van maanden en zelfs jaren ongemerkt aangetast geraakt en de patiënt levercirrose of zelfs leverkanker kan ontwikkelen. Vandaar het belang om niet alleen sneller te screenen, maar ook beter te bepalen wie risico loopt.

Dit kunnen we doen aan de hand van specifieke biologische, moleculaire en histologische merkers. Hiervoor bestuderen we grote aantallen weefselfragmenten van patiënten met hepatitis B en C-virusinfecties. Onze hypothese is dat genexpressie-analyse de eventuele progressie tot chronische virale hepatitis betrouwbaar kan voorspellen. Zo hopen we patiënten te identificeren die mogelijk op  lange termijn een grotere kans hebben om leverkanker te ontwikkelen. Een snelle behandeling en nabije opvolging kunnen in die gevallen levercomplicaties helpen voorkomen.”

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met drie grote universitaire ziekenhuizen, in België (UZA), Nederland (Erasmus MC) en China (waar hepatitis B en C zeer veel voorkomt: circa 1 op 10 is drager van het virus).